ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش فروش

سوالات پیش از خرید و مشاوره در این بخش مطرح شوند

 بخش پشتیبانی

مشکلات و مسائل سرویس ها و سوالات فنی را در این بخش مطرح کنید

 واحد تخفیبف و دامنه

سوالات درباره ارایه تخفیف ویژه و دامنه ir.

 ارتباط با مدیریت کل

اعلام نظرات ، پیشنهادات ، شکایات و نارضایتی ، و ...